Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací

- bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 05.04.2018 od 07:00 do 09:00

Obec Část obce

Sebranice Sebranice

Vypnutá oblast:

zástavba při hlavní silnici od domů č. 77 a 35 ve středu obce po konec obce směr Kunštát

ulice odbočující z hl. silnice od domů č. 39 a 25 přes d.č. 66 po d.č. 196


Dne 09.04.2018 od 07:00 do 09:00

Obec Část obce

Sebranice Sebranice

Vypnutá oblast:

zástavba při státní silnici č. 43

zástavba při silnici od křižovatky u motorestu po konec obce směr Svitávka

zástavba při silnici od křižovatky u motorestu po domy č. 38 a 166

zástavba při souběžné místní komunikaci s výše uvedenou silnicí od d.č. 139 po d.č. 95 a 235 a dále k d.č. 239, 228 a ČOV


Dne 09.04.2018 od 09:00 do 11:0

Obec Část obce

Sebranice Sebranice

Vypnutá oblast:

zástavba při hlavní silnici od domů č. 131 a 162 po domy č. 33, 78, 252 a odběrné místo na parc 77/1

zástavba při souběžné místní komunikaci s výše uvedenou silnicí od d.č. 1 po domy č. 13 a 30 a dále domy 29, 28, 90, 33, 98 (mimo domu č. 122)

ulice od d.č. 24 a 26 po d.č. 101 a 135

ulice od d.č. 85 a 78 po d.č. 197 včetně odbočujících ulic