Dobrý den, dne 21. 2. 2019 starosta obce Voděrady okr. Blansko v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlásil konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Voděrady, okres Blansko.