Dobrý den, starosta obce Sebranice okr. Blansko v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlásil konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Sebranice, okres Blansko.