Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací

- bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 23.04.2019 od 07:00 hod do 16:00 hod

Obec Část obce

Sebranice Sebranice

Vypnutá oblast:

od domu číslo popisné 135 a 101 po dům číslo 195 a 196 včetně domu číslo popisné25 a odběrného místa na parcele 83