Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací

- bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 27.06.2019 od 07:00 hod do 17:00 hod

Obec Část obce

Sebranice Sebranice

Vypnutá oblast:

- zástavba při hlavní silnici od domu číslo 219 a 208 po dům číslo 33, 252 a odběrnémísto na parcele 77/1
- od domu číslo 98 a 34 po dům číslo 20 a 3, včetně domu číslo 1 a 2
- od domu číslo 139 po dům číslo 175 a 200
- od domu číslo 25 po dům číslo 101 a 135
- od domu číslo 24 po dům číslo 196
- od domu číslo 34 a 35 zástavba při pravé straně silnice směr Kunštát po dům číslo56 a 58, včetně zástavby v odbočujících ulicích po dům číslo 221 a 53
- dům číslo 78, 79, 84, 105, 216, 133 a kostel