Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací

- bude přerušena dodávka elektrické energie:

13.11.2019 od 11:30 do 13.11.2019 14:30

Obec Část obce

Sebranice Sebranice

Vypnutá oblast:

Vypnutá oblast:- zástavba při hlavní silnici od domů č. 131 a 162 po domy č. 33, 78, 252 a odběrné místo na parc.77/1, včetně domu číslo 133 a odběrného místa na parcele 31 - zástavba při místní komunikaci oddomu číslo 98 po dům číslo 29 a 30 - ulice od domu č. 85 a 78 po dům č. 197 včetně odbočujících ulic