V Sebranicích budou v neděli 5. ledna 2020 chodit koledníci Tříkrálové sbírky. Prostřednictvím sbírky můžete finančně přispět na charitativní projekty v našem regionu pro ty z nás, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Charitní pomoc se opírá o profesionální dovednosti se současným zachováním důstojnosti každého člověka.

Výtěžek sbírky bude sloužit těmto úmyslům: Podpora Mobilního hospicu sv. Martina Charitní záchranná síť – pomoc nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi Podpora rodin s dětmi v nouzi Pomoc seniorům a zdravotně postiženým Rozvoj půjčovny kompenzačních pomůcek.

V minulém roce jste přispěli na pomoc potřebným částkou 2.234.633,- Kč.

Věříme, že i letošní sbírka bude úspěšná a přinese dárcům i koledníkům radost z dobrého skutku, protože přinášet radost druhým znamená obdarovávat také sám sebe.

Děkujeme za vlídné přijetí koledníků a za jakoukoliv podporu a příspěvek. V případě, že chcete přispět, ale nemůžete v den koledování, kontaktujte nás, prosím.

Žehnání koledníkům proběhne při mši sv. v neděli 5. ledna.

Děkujeme. FARNOST SEBRANICE