Na obecním úřadě v Sebranicích se vybírají poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů.

Výše poplatku činí:

- poplatek za svoz odpadu 450,-- Kč na osobu

- poplatek ze psa je 100,-- Kč, za dalšího psa 150,-- Kč.

Nabízíme možnost úhrady poplatku převodem na bankovní účet obce č. 1361576309/0800, variabilní symbol uveďte ve tvaru: číslo popisné a rok (například 1492020).

Splatnost obou poplatků je do 30. dubna 2020. V případě nedodržení lhůty splatnosti se bude vybírat trojnásobná částka.