Jaroslav Veselý z Pohořelic oznamuje, v sobotu 28. listopadu 2020 od 9.30 – 9.45 hod. u restaurace Pod Věží bude prodávat živé ryby.

Obec Sebranice oznamuje že:

Znovu po roce, nás navštíví svatý Mikuláš se svým doprovodem andělem a čertem

Obecní úřad Sebranice oznamuje, že z důvodu Usnesení vlády ČR č. 994 se upravují od 12. 10. 2020 úřední hodiny pro veřejnost:

Sbor dobrovolných hasičů Sebranice – mladí hasiči – oznamují, že v sobotu 19. září 2020 od 9.00 hodin budou provádět sběr starého papíru. Papír, prosím, připravte před své domy.

Dle nových pokynů vládního zmocněnce prof. R. Prymuly v pátek 04.09.2020 v 11.27 k metodice epidemiologických opatření budou při uzavírání škol v případě nálezu pozitivních Covid 19 u žáků či zaměstnanců rozhodující nové parametry :