NA 5. ROČNÍK SOUTĚŽE

Na obecním úřadě v Sebranicích se vybírají poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů.

Výše poplatku činí:

Dne 29.2.2020 ve 20.00 hod.

Kulturní dům v Sebranicích

Posezení s vepřovými pochoutkami, jarmarkem zlatých ručiček a dílničkami pro děti

Sbor dobrovolných hasičů Sebranice Vás zve na Tradiční hasičský ples, který se koná 11.1.2020 od 20:00