Ve dnech 14. 6. a 15. 6. 2018 se budou v naší obci provádět odečty elektroměrů.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SEBRANICE Vás srdečně zve na Okrskovou soutěž v požárním sportu, která se uskuteční:

v sobotu 9. 6. 2018 od 15:00 v Sebranicích na výletišti.

SDH Sebranice pořádá v neděli 3. 6. 2018 od 15.00 hod. TRADIČNÍ DĚTSKÝ DEN , spojený S KÁCENÍM „MÁJE“.

19. května 2018 od 20:00 proběhne v Kulturním domě divadlo "zápas v divadelní improvizaci"

V sobotu 28. dubna 2018 od 8.00 hodin se v naší obci uskuteční sběr železného šrotu.