MVDr. Marta Halvová oznamuje majitelům psů, že v sobotu 3. června 2023 od 9.30 do 9.45 hodin na parkovišti u obecního úřadu bude provádět očkování psů proti vzteklině.

SDH Sebranice Vás srdečně zve na: Dětský den

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SEBRANICE Vás srdečně zve na Okrskovou soutěž v požárním sportu, která se uskuteční:

v sobotu 13. 5. 2023 od 15:00 v Sebranicích na výletišti.

Na obecním úřadě v Sebranicích se vybírají poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů.

Sbor dobrovolných hasičů Sebranice si Vás dovoluje pozvat na