V sobotu 8. dubna 2017 od 8.00 – 10.00 hod. bude v areálu ZD Sebranice přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.

V sobotu 8. dubna 2017 od 8.00 – 8.30 hod. provede svozová firma sběr nebezpečného odpadu. Stanoviště kontejneru bude v areálu Zemědělského družstva Sebranice.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Termín: 25. 3. 2017, od 15.00 Místo: Kulturní dům Sebranice, malý sál

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací