Ve čtvrtek dne 6.6.2019 bude Pošta otevřena v době od 7:00 do 9:00hod, tedy v čase dopoledních hodin pro veřejnost. Odpoledne bude pošta uzavřena.

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací

Informace z Finančního úřadu k placení daně z nemovitých věcí od r. 2019

MVDr. Marta Halvová oznamuje majitelům psů, že v sobotu 4. května 2019 od 9.45 do 10.15 hodin na parkovišti u obecního úřadu bude provádět očkování psů proti vzteklině.