Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací

Informace z Finančního úřadu k placení daně z nemovitých věcí od r. 2019

MVDr. Marta Halvová oznamuje majitelům psů, že v sobotu 4. května 2019 od 9.45 do 10.15 hodin na parkovišti u obecního úřadu bude provádět očkování psů proti vzteklině.

SDH Sebranice si Vás dovoluje pozvat na tradiční pálení čarodějnic, které se koná dne 30. 4. 2019 na „výletišti“.