SDH Sebranice pořádá v neděli 4. 6. 2017 od 15.00 hod. TRADIČNÍ DĚTSKÝ DEN , spojený S KÁCENÍM „MÁJE“.

Sportovní Klub Nýrov Vás zve na Pocho Halasovým Kunštátskem

Svátky řemesel a krásy ušlechtilých koní, Kunštát areál Panské zahrady 10. – 11. června 2017

Informace z Finančního úřadu k placení daně z nemovitých věcí od r. 2017

V pátek 28. dubna 2017 od 8.00 asi do 11 hodin bude z důvodu oprav na vodovodním řadu přerušena dodávka vody,