Výběrové řízení 2015

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Rozšíření veřejného osvětlení komunikací, Sebranice

Dodávka prací - Elektromontáže VO Sebranice.
Uzávěrka pro podání nabídek do 31.8.2015

Dokumenty potřebné pro nabídku:

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZHOTOVITELE stažení zde

POLOŽKOVÝ ROZPOČET stažení zde

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE TECHNOLOGIE „Svoz bioodpadu v obci Sebranice“.

Výběrové řízení. Uzávěrka pro podání nabídek do 7.8.2015

Dokumenty potřebné pro nabídku:

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE TECHNOLOGIE stažení zde

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE stažení zde

KUPNÍ SMLOUVA stažení zde