Stejně jako v minulém roce, tak i v tomto roce, patřilo období druhé adventní neděle k tradiční mikulášské nadílce a k rozsvěcení vánočního stromu.