O nás

Podnik vznikl v roku 1993 rozdělením ZOD Kunštát na ZD Sebranice a ZDV Nýrov.

Zabýváme zemědělskou výrobou, zpracováním a prodejem zemědělských výrobků. Obhospospodařujeme 1228 ha zemědělské půdy v katastru obcí Sebranice, Boskovice, Chrudichromy, Jabloňany, Míchov, Mladkov, Skalice, Svitávka, Voděrady a Zboněk. Z celkové výměry tvoří orná půda 1067 ha a TTP 161 ha.

Živočišná výroba je zastoupená chovem skotu ve středisku Vkk Svitávka. Zaměřujeme se na chov Černostrakatých holštýnských dojnic a výkrm býků. Průměrná užitkovost na dojnici je 22,8 l mléka a průměrné denní přírůstky ve výkrmu 1,20 kg.

Předmět podnikání:

- Rostlinná výroba
- Živočišná výroba


Pronájmy pozemků

Naše ZD dlouhodobě pronajímá pozemky celkem ve 14 katastrálních územích. Máme zájem tyto pozemky dále pronajímat na základě dlouhodobých nájemních smluv a případně je odkupovat. Postupně zvyšujeme nájemné a jsme ochotni se s vlastníky pozemků domluvit individuálně na podmínkách a termínu výplaty nájemného.

V poslední době jsme byli upozorněni, že podobné smlouvy zasílají vlastníkům pozemků i jiné společnosti – např. Zenegro Čejč. Už samotná jejich smlouva je zavádějící a v mnohém připomíná naše nájemní smlouvy a může tedy budit dojem, že tato společnost je naší nástupnickou organizací. Není to však pravda.

Pokud někdo byl takto uveden v omyl a již podepsal tuto smlouvu v domnění, že se jedná o nástupnickou organizaci, prosím, kontaktujte nás. Pokusíme se společně domluvit na postupu, jak omylem podepsanou smlouvu zrušit.

Za ZD Sebranice

Ing. Jaromír Haška, předseda představenstva

Kontakty

Kancelář

516 462 823
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Marek Svoboda

předseda
737 259 233
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Petr Trčka

místopředseda
737 259 235


Vladimír Skoták

agronom
606 100 507


Ing. Lenka Páralová

evidence půdy
737 259 237
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Ing. Lucie Adamčáková

zootechnička
737 259 234
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Marek Svoboda

mechanizátor
737 259 233
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.