OZV 01/2021 stahnout

Obecně závaznou vyhlášku obce Sebranice č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

OZV 01/2015 stahnout

Obecně závazná vyhláška obce Sebranice č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůí

OZV 01/2013 stahnout

Obecně závazná vyhláška o poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení

OZV 03/2012 stahnout

Obecně závazná vyhláška obce Sebranice č. 3/2012 o poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV 02/2012 stahnout

Zásady pro prodej pozemků ve vlastnictví obce Sebranice

OZV 01/2012 stahnout

Obecně závazná vyhláška, která upravuje podmínky pro spalování rostlinných materiálů

OZV 06/2011 stahnout

Obecně závazná vyhláška, která upravuje podmínky pro spalování rostlinných materiálů

OZV 05/2011 stahnout

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

OZV 04/2011 stahnout

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV 03/2011 stahnout

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

OZV 02/2011 stahnout

Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad

OZV 01/2011 stahnout

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru a třídění komunálního odpadu