Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací

- bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 20.02.2019 od 08:00 hod do 12:00 hod

Obec Část obce

Sebranice Sebranice

Vypnutá oblast:

- zástavba při hlavní silnici od domů č. 131 a 162 po domy č. 33, 78, 252 a odběrné místo na parc. 77/1

- zástavba při souběžné místní komunikaci s výše uvedenou silnicí od domu č. 1 po domy č. 13 a 30 a dále domy č. 29, 28, 90, 33, 98 (mimo domu č. 122)

- ulice od domu č. 24 a 26 po dům č. 101 a 135

- ulice od domu č. 85 a 78 po dům č. 197 včetně odbočujících ulic


Dne 27.02.2019 od 08:00 hod do 12:00 hod

Obec Část obce

Sebranice Sebranice

Vypnutá oblast:

- zástavba při hlavní silnici od domů č. 131 a 162 po domy č. 33, 78, 252 a odběrné místo na parc. 77/1

- zástavba při souběžné místní komunikaci s výše uvedenou silnicí od domu č. 1 po domy č. 13 a 30 a dále domy č. 29, 28, 90, 33, 98 (mimo domu č. 122)

- ulice od domu č. 24 a 26 po dům č. 101 a 135

- ulice od domu č. 85 a 78 po dům č. 197 včetně odbočujících ulic