Nová výběrová řízení naleznete zde.

V pátek 7. května 2021 od 14.00 hodin se v naší obci uskuteční sběr železného šrotu.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU bude sobotu 24. dubna 2021 od 8.00 – 10.00 hod.

V sobotu 24. dubna 2021 od 8.00 – 10.00 hod. bude v areálu ZD Sebranice přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.

Ředitelka ZŠ a MŠ Sebranice oznamuje rodičům dětí, narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, které měly odklad povinné školní docházky, že zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne