V termínu od 11.7.2022 do 4.9.2022 bude probíhat oprava vozovky silnice I/19 – průtah Sebranice.

Kvůli sníženým šířkovým poměrům v tomto úseku bude veškerá doprava mimo linky IDS JMK a dopravní obsluhy obce Sebranice vedena po objízdných trasách.

Objízdná trasa:

• Po sil. I/43 a II/376 přes obce Lysice – Drnovice – Zbraslavec.
• Z Letovic po sil. sil III/3652 přes Zábludov, Nýrov, Rudku a Kunštát.

Celá akce je rozdělena do tří úseků

- Úsek 1 – křižovatka I/19 a I/43 (u motorestu) – dům č.p. 162
o Termín realizace: 11.7.2022 – 27.7.2022
o Provoz bude veden jednosměrně ve směru od Kunštátu po křižovatku se silnicí I/43, ze silnice I/43 bude umožněno odbočit na silnici I/19 pouze vozidlům IDS JMK a vozidlům stavby

- Úsek 2 – dům č. p. 162 – Hasičská zbrojnice

o Termín realizace: 8.8.2022 – 4.9.2022
o Provoz bude veden obousměrně vždy jedním jízdním pruhem, řízen bude semaforem
o Po dobu realizace bude přemístěna autobusová zastávka U pošty
-- k domu č.p. 131, pro zastávku směr Boskovice
-- k domu č.p. 166, pro zastávku směr Kunštát

1

- Úsek 3 – Hasičská zbrojnice – konec obce Sebranice

o Termín realizace: 11.7.2022 – 7.8.2022
o Provoz bude veden obousměrně vždy jedním jízdním pruhem řízen bude semaforem
o Bude přemístěna autobusová zastávka Sebranice horní zastávka
-- mezi Stávek a Žundr, pro zastávku směr Boskovice
-- k domu č.p. 39, pro zastávku směr Kunštát

2