Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

12.7.2023 od 07:00 do 15:00

Obec

Sebranice

Vypnutá oblast:

vypnutí bude provedeno jen po dobu zajištění průjezdu nadměrného nákladu - zástavba při hlavní
silnici od domů číslo popisné 131 a 162 poi domy číslo popisné 33, 78, 252 a odběrné místo na
parcele 77/1, včetně domu číslo popisné 133 a odběrného místa na parcele 31 - zástavba při místní
komunikaci od domu číslo popisné 98 po dům číslo popisné 29 a 30 - ulice od domu číslo popisné 85
a 78 po dům číslo popisné 197 včetně odbočujících ulic

vypnutí bude provedeno jen po dobu zajištění průjezdu nadměrného nákladu - zástavba při hlavní
silnici od domů číslo popisné 77 a 35 ve středu obce po konec obce směr Kunštát, včetně zástavby
u přilehlých místních komunikací - ulice odbočující z hlavní silnice od domů číslo popisné 39 a 25
přes d. č. 66 po dům číslo popisné 196 - ulice od domu číslo popisné 25 a 24 po dům číslo popisné 14
a 101

Seznam č.p. přerušení

103
105
125
131
133
1425/4
1443
149
150
151
152
153
154
155
156
157
159
160
161
162
163
176
177
183
186
188
190
193
197 

202
205
213
216
217
218
223
224
225
226
236
242
243
244
245
250
251
252
255
257
260
264
29
30
31
33
68
71/7
71/8
78
79
80
81
82
83
84
85
87
88
89
90
91
92
94
98

101
104
114/4
130
14
145
147
148
15
158
16
164
165
168
17
174
179
18
180
182
185
187
189
19
194
195
196
21
22 

221
229
23
232
24
25
26
35
36
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
69
70
71
72
73
74
75
76
77
93
97