Na obecním úřadě v Sebranicích se vybírají poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů.

Výše poplatku činí:

- poplatek za svoz odpadu 600,-- Kč na osobu

- poplatek ze psa je 200,-- Kč, za dalšího psa 250,-- Kč.

Poplatky budou vybírány v hotovosti v kanceláři obecního úřadu v době úředních hodin (pondělí a středa).

Poplatky lze hradit bankovním převodem na bankovní účet obce č. 1361576309/0800, variabilní symbol uveďte číslo popisné.

Splatnost obou poplatků je do 30. dubna 2024.