Od 23. ledna 2024 bude pracovník Vodárenské akciové společnosti provádět v naší obci odečty vodoměrů.

Pokud je vodoměr umístěn v domě nebo na pozemku volně nepřístupném, je nutná přítomnost odběratele nebo můžete zanechat stav vodoměru na viditelném místě, např. na poštovní schránce nebo dveřích. Pokud je vodoměr umístěn ve vodoměrné šachtě, je nutné zabezpečit pracovníkovi vodárny bezpečný přístup k provedení odečtu (bezpečný žebřík v šachtě…).