Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 4.1.2017 od 06:00 do 13:00

Obec Část obce

Sebranice Sebranice

Vypnutá oblast:

zástavba při hlavní silnici od domů č. 77 a 35 ve středu obce po konec obce směr Kunštát

ulice odbočující z hl. silnice od domů č. 39 a 25 přes d.č.66 po d.č.196


Vypnutá oblast:

zástavba při hlavní silnici od domů č. 131 a 162 po domy č. 33, 78 a odběrné místo na pozemku parc číslo 77/1

zástavba při souběžné místní komunikaci s výše uvedenou silnicí od d.č. 1 po domy č. 13 a 30 a dále domy 29, 28, 90, 33, 98

ulice od d.č. 24 a 26 po d.č. 101 a 135

ulice od d.č. 85 a 78 po d.č. 197 včetně odbočujících ulic


Vypnutá oblast:

zástavba při státní silnici č. 43

zástavba při silnici od křižovatky u motorestu po konec obce směr Svitávka

zástavba při silnici od křižovatky u motorestu po domy č. 38 a 166

zástavba při souběžné místní komunikaci s výše uvedenou silnicí od d.č. 139 po d.č. 95 a 235 a dále k d.č. 239 a ČOV

dům číslo popisné 122 a odběrné místo na pozemku parc. číslo 57/6, 763/3, 763/2, dům číslo popisné 215, 220