Vodárenská akciová společnost, divize Boskovice, oznamuje občanům, že v pondělí 19. 12. 2016

v době od 8.00 do 13.00 hodin může docházet k výpadkům dodávky vody.

Důvodem je plánované čištění vodojemu v Sebranicích.