Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací

- bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 30.01.2017 od 07:30 do 15:30

Obec Část obce

Sebranice Sebranice

Vypnutá oblast:

vypnuté bude odběrné místo na pozemku parc. 52/55, 765

Odběratelská trafostanice Sebranice - Drůbežárna (č. 301145)

Odběratelská trafostanice Sebranice - Radiomobil (č. 301149)