SDH Sebranice Vás srdečně zve na: Dětský den

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SEBRANICE Vás srdečně zve na Okrskovou soutěž v požárním sportu, která se uskuteční:

v sobotu 13. 5. 2023 od 15:00 v Sebranicích na výletišti.

Na obecním úřadě v Sebranicích se vybírají poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů.

Sbor dobrovolných hasičů Sebranice si Vás dovoluje pozvat na

SDH Sebranice si Vás dovoluje pozvat na tradiční pálení čarodějnic, které se koná dne 30. 4. 2023 v 18:00 na „výletišti“.